Servis

Uplatněná reklamace by měla obsahovat tyto základní údaje:

  •    důkladný popis závady
  •    požadavek na způsob vyřízení reklamace
  •    číslo faktury při zakoupení zboží
  •    kontaktní údaje spotřebitele
  •    doporučuje se předložit doklad o koupi – fakturu

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením zakoupeného zboží, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací, neodborným zásahem do výrobku či nevhodným skladováním. Na spotřební část výrobku – baterie či akumulátory – platí záruka po dobu životnosti baterie, běžně 6 měsíců.

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 dnů, a to po konzultaci s výrobcem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.